26.05.2022 - Bodrum Son Dakika Haberleri
REKLAM ALANI
Bodrum Yerel Haberler – Bodrum Gündem Spor Siyaset Magazin Haberleri

MİLAS-KARPUZLU İLÇELERİ BEŞBÜYÜK DAĞI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ – RES ÇEVRESEL ETKİLERİ

REKLAM ALANI

 

MİLAS-KARPUZLU İLÇELERİ BEŞBÜYÜK DAĞI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ – RES ÇEVRESEL ETKİLERİ

 

 

DR. EŞREF ATABEY

 

Jeoloji Yüksek Mühendisi / Tıbbi Jeoloji Uzmanı

 

 

Milas-Karpuzlu RES: Muğla Milas’a bağlı Sakarkaya bölgesinden başlayarak, Kayabükü, Narhisar, Konak, İkiztaş, Ketendere köy arazilerinde ve Aydın Karpuzlu’ya bağlı Çukur, Bölüklerharımı, Kullar, Meriçler, Yahşiler’den Tekeler’e kadar uzanan 32,76 kilometrekarelik geniş bir alanda 126 MW kapasiteli 30 adet rüzgar enerji türbininden oluşacak santral inşaatlarının yapılması planlanmaktadır.

 

Söz konusu proje duyurusu Muğla ve Aydın İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlükleri WEB sayfası ÇED duyuruları kısmı, ‘’ÇED süreci başlayan’’ projeler kategorisinde 11.4.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

 

 

ÇED başvuru: 6.4.2022 tarihinde yapılmıştır.

 

Kurulu gücü: 126 MWm/125 MWe

 

Türbin sayısı:  Her biri 4,2 MWm/4,1667 MWe kurulu gücünde olmak üzere 30 adet

 

Toplam santral sahası alanı: 32.76 km2=3276 ha)

 

Milas’a mesafesi:  Kuş uçuşu yaklaşık 15,52 km

 

Karpuzlu’ya mesafesi: Kuş uçuşu yaklaşık 7 km

 

Proje ömrü: 49 yıl

 

İnşaat süresi: 46 ay planlandığı,

 

İnşaat montaj aşamasında çalışacak eleman: 110 kişi

 

İşletme aşamasında çalışacak eleman: 12 kişi

 

RES santral sahası:  Orman, kayalık taşlık, tarım alanı olarak belirtilmiş,

 

Proje sahasının tamamı: Tabiat parkı/tabiat koruma alanı kullanımında yer almaktadır denilmişitir.

 

Orman kesimi: Orman ön izni ve orman kesin izni alınacaktır,

 

Yerleşim yerine en yakın türbin: Bölüklerharımı yerleşimine 1479,18 metre mesafede olduğu,

 

İnşaat aşamasında toplam hafriyat:  50.600 m3 yapılacağı,

 

Hafriyat kullanımı: Geri dolguda ve saha içi yollarında kullanılacağı,

 

Yüzeyden sıyrılacak bitkisel toprak miktarı: 2.194 m3 olacağı,

 

Proje kapsamında gürültü seviyesi: 104 dBA olacağı belirtilmiştir. (Kaynak: EN 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım A. Ş.ÇED başvuru dosyası-6.4.2022).

 

 

Rüzgar türbinlerinin çevresel etkilerini arazi kullanım alanı, gürültü, habitata etkisi, elektromanyetik alan etkisi, görüntü ve estetik etki olarak sıralayabiliriz.

 

Bu projenin toplam santral sahası alanı: 32.76 km2=3276 ha, yerleşim yerine en  yakın türbin: Bölüklerharımı yerleşimine 1479,18 metre mesafede ve proje kapsamında gürültü seviyesi: 104 dBA olacağı hesaplandığı belirtilmektedir.

 

Projede Tekeler ile Sakarkaya arasında Beşbüyük Dağı sırtı boyunca türbin bağlantı yolları yapılacağından, bu sırtta tahribata, orman örtüsünün ortadan kaldırılmasına yol açacaktır.

 

PTD birinci sayfasında proje sahasının tamamı: Tabiat parkı/tabiat koruma alanı kullanımında yer almaktadır denilmiş. Gerçekten böyleyse alana RES yapılmaması gerekiyor.

 

Proje alanında jeolojik olarak metagranit, gnays kayaları bulunur. Alttaki resimlerde görüldüğü üzere alan içinde antik yollar, mağaralar, kaleler ve kaya resimleri bulunmaktadır. Bölgenin koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı belirtilmektedir (Bahattin Sürücü- Ekodosd).

 

RES kurulması planlanan alan doğal peyzajının en güzel olduğu, hareketli bir yaban hayatının devam ettiği, yoğun ormanlık alanların bulunduğu, bitki çeşitliliği açısından endemik cıclamen mirable başta olmak üzere yüzlerce bitki çeşidinin bulunduğu, ilginç şekilli kayalarıyla potansiyel bir jeoturizm ve ekoturizm alanıdır (Bahattin Sürücü-Ekodosd).

 

Proje ile bölge halkının en önemli geçim kaynakları olan Fıstık Çamı, arıcılık, zeytincilik ve hayvancılık olumsuz yönde etkilenebilir.

 

 

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLARİ (RES) GENEL OLARAK ÇEVRESEL ETKİLERİ

 

 

Rüzgar enerjisi; doğal ve tükenmez, fosil enerji kaynaklarındaki gibi çevre kirliliği yaratmayan enerji kaynağı olarak görülmektedir. Rüzgar türbinlerinin çevresel etkilerini arazi kullanım alanı, gürültü, habitata etkisi, elektromanyetik alan etkisi, görüntü ve estetik etki olarak sıralayabiliriz.

 

 

ARAZİ KULLANIMI

 

 

Türbinlerin kurulacağı yerlere yolların yapılmasında ve türbin alanında bitki örtüsü ortadan kaldırılmaktadır. Türbinler için belli bir alan kullanılmaktadır.

 

Tek türbin için kullanılan alan 700-1000 m2/MW düzeyinde, RES birim kurulu güç başına toplam alan ihtiyacı 0,1-0,2 km2/MW seviyesinde, türbinlerin kapladığı alan arazinin yaklaşık %1-2’sine karşılık geldiği, geriye kalan alanın tarım ve hayvancılık için kullanılabileceği belirtilmektedir [1, 2].

 

 

GÜRÜLTÜ ETKİSİ

 

 

Rüzgar türbinlerinde gürültü sorunu olup,  iki nedenle oluşur. Biri mekanik diğeri aerodinamik nedenledir.

 

 

 

Mekanik gürültü: Dişli sistemi, jenerator, soğutma fanları gibi sistemlerden kaynaklanır.

 

Aerodinamik gürültü: Ruzgar ve kanat etkileşimi nedeniyle oluşan gürültüdür.

 

Mekanik gürültünün büyük ölçüde önlendiği, aerodinamik gürültü üzerine  iyileştirme çalışmaları yapıldığı,  600 kW güç kapasiteli rüzgar türbininden 200 m uzaklıkta duyulan gürültü seviyesi 46,5 dB iken; 2 MW güç kapasiteli rüzgar türbininden aynı uzaklıkta duyulan gürültü seviyesi 47 dB olarak belirlenmiştir [3, 2].

 

Rüzgar türbinlerinin ürettiği darbeli ses ötesi dalga ve düşük frekanslı gürültünün doğrudan neden olduğu uyku bozukluğu ve ciddi sağlık sorunları olabilir.

 

Rüzgar türbinlerinin ürettiği darbeli ses ötesi dalgalar ve düşük frekanslı gürültü, semptomlara ve duyarlılığa neden olmaktadır. Özellikle ses ötesi dalgaların kapalı cam ve duvarlardan geçtiği, hatta, odaların içinde yankılanarak daha da şiddetli bir etki yarattığı ortaya konulmuştur [4].

 

Tepelere kurulan rüzgar türbinlerinin ürettiği ses ötesi dalgalar çok daha uzak mesafelere ulaşmaktadır. Mevcut gürültü ölçümleri yerine evlerin içinde tam spektrum ölçüm yapılması gerekiyor. Düşük frekanslı gürültüyü ve ses ötesi dalgaları ölçmeyen A ağırlıklı Ses Düzeyi (dBA) ölçümlerinin uygun olmadığı belirtilmektedir [5].

 

Gürültüden kaynaklı Rüzgâr Türbini Sendromu, insanların evlerini terk etmelerine neden olacak kadar ciddi semptomlara yol açmaktadır. Yapılan araştırmada güvenli mesafenin en az 2 kilometre olacağını göstermektedir [6]. Rüzgar türbini gürültü kaynağı kanadın ucu değil, ucuna yakın bir bölgedir.

 

 

HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ

 

 

Kömür, petrol, doğal gaz en fazla elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Bu fosil yakıtlar karbon dioksit, kükürt dioksit ve azot oksitler yayarlar. RES’ler bu bakımdan avantajlı görünmektedirler.

 

Ruzgar turbininden 1 kWh’lik elektrik enerjisi üretimiyle salınımı en fazla önlenen emisyonlar sırasıyla; kükürt dioksit 7,1 gr, azot oksit 2,8 gr, karbonmonoksit 0,9 gr, karbondioksit 0,7 gr ve partikül madde 0,18 gr olduğu ortaya konulmuştur [2].

 

 

HABİTATA ETKİSİ

 

 

Bazı göçmen kuşların davranışlarından RES’lerden olumsuz etkilendikleri saptanmıştır. Bu nedenle RES’ler kurulmadan ve tesis yapıldıktan sonra gözlemin en az iki yıl süreyle yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Rüzgar türbinleri pervanelerine takılma ve çarpmayla tehlike altında olan canlılar kuşlardır.  Türbinlerin çalışması sırasında pervanelerine çarpmayla kuş ölümleri olmaktadır.  Ancak, araştırmalar türbin-kuş etkileşiminin çok ciddi boyutlarda olmadığı yönündedir.

 

Haritada göçmen kuşların göç rotaları gösterilmiştir. Göç yolları üzerinde türbin-kuş etkileşimi iyi araştırılmadan RES kurulmamalıdır.

 

Danimarka’da yapılan bir araştırmada, rüzgar türbinleri sebebiyle yıllık ortalama 20.000 civarında kuş ölümünün gerçekleştiği belirlenmiştir.

 

Ayrıca avlanma sebebiyle 1.500.000 adet, enerji hatlarına çarparak yaklaşık 1.000.000 adet, trafikte ise yaklaşık 2.000.000 kuşun her yıl öldüğü tespit edilmiştir [8, 2].

 

Kuş göçleri genellikle 300-1000 m arası yükseklikte yoğun olmakla birlikte daha yükseklerde göç eden kuşlar da vardır. Ama yine de rüzgar enerji santrallerinin kurulduğu bölgelerin göç yolları üzerinde olmaması en iyi çözüm yolu olarak görülmektedir [8, 2].

 

 

ELEKTROMANYETİK ALAN ETKİSİ

 

 

Rüzgar türbinleri, elektromanyetik alan oluşturarak kurulduğu bölgedeki havacılık ve denizcilik haberleşmelerini, radyo ve televizyon yayınlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu etki, rüzgar türbinlerindeki gövde ve kanatların bir ayna görevi görmesinden kaynaklanmaktadır.

 

Alıcıdan gelen sinyaller yansıtılmakta ve bu sinyaller alıcıya giden sinyalleri doğrudan etkilemektedir [8, 2].

 

 

GÖRÜNTÜ VE ESTETİK ETKİ

 

 

Görsel etkileri rüzgar türbinlerindeki gölge titreşimi ve parıltı şeklinde olmaktadır. Güneşin doğuşu ve batışı sırasında rüzgar türbinlerinin dönmekte olan kanatları gölge oynamasına ve gölge titreşimine sebep olabilir. Benzer şekilde cilalı kanatlara gelen güneş ışığı da etrafa yansıyarak parıltı etkisine neden olabilir [2].

 

 

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN BAL ARISI VE ARICILIK ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

 

 

Rüzgar santrallerinin bal arılarını olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiştir. Bunlardan biri, ABD’de görülen kitlesel bal arısı ölümlerinin rüzgâr santrallerinin en çok artış gösterdiği dönemde başlaması rüzgâr santrallerini gündeme getirmiştir. Böyle bir bağlantı sadece bir varsayım olarak kalmış, söz konusu ölümler daha sonradan Koloni Çöküş Hastalığı ile ilişkilendirilmiştir.

 

Diğer bir varsayım, rüzgâr türbinleri kanatlarından oluşan; gürültü ve kaçak akımların sebep olduğu kaçak gerilim nedeniyle arıların yönlerini şaşırmaları ve kaybolmaları şeklindedir. Bu varsayım niteliğinde kalan bildirimlerde yeni teknolojiler ile yok edilebilmekte veya limitlerin altına indirilebildiği belirtilmektedir [10].

 

Rüzgâr santralleri rüzgâr ırmakları üzerine ve yüksek yerlere kurulduğundan böyle yerlerin arı yaşam alanları olmadığı, dolayısıyla, arıların etkilenmeyeceği, türbinler arıların uçuş güzergâhı üzerinde olsalar bile, arıların uçuş yükseklikleri türbin kanatlarına çarpacak yüksekliğin çok altında olduğu belirtilmektedir [10].

 

 

GENEL ÖNLEMLER

 

 

1- Ruzgar enerji santrali kurulacak alanda ön değerlendirme yapılırken; arazinin kuşların göç yollarında, sit alanlarında ve milli parklarda olmamasına dikkat edilmelidir.

 

2- Gürültüden etkilenilmemesi için rüzgar türbinlerinin yerleşim yerlerinden en az 2000 m uzakta kurulması gerekir.

 

3- Rüzgar türbinleri kurulduğu alanda kanatların hareketi radyo, TV ve haberleşme sinyallerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bunu önlemek amacıyla türbin kanatları fiberglas veya kompozit malzemeden üretilmelidir  [2].

 

4- Parıltı etkisi oluşturmaması için kanatların yüzeyinin açık mat gri renkte olması, görüntü etkisi açısından da boru tipi kulelerin tercih edilmelidir [2].

 

5- Türbinler kurulmadan önce yöre halkı, faaliyetin tanımı ve önemi, bölgenin  seçilme nedenleri, çevresel açıdan alınacak önlemler konularda bilgilendirilmeli, görüş ve önerileri, halkın onayı yani sosyal onay alınmalıdır. Ayrıca ÇED raporunun hazırlanması sırasında söz konusu öneriler değerlendirilmelidir.

 

 

Kaynaklar

 

 

1] Karadeli, S.2001. Rüzgar Enerjisi, Elektrik Enerjisi Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara, s. 1-38.

 

[2] M. C. Şenel ve E. Koç, 2017. Rüzgâr Türbinlerinde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi. Rüzgar Enerjisi, 10-14.

 

[3] Doğanlı, M.2010. Ruzgar Türbini Gürültüsü, Sağlık Etkileri ve düzenleme önerileri, Novosim Mühendislik.

 

[4] cdn.knightlab.com

 

[5] Jean-Louis Butré European Platform Against Wind Farms (EPAW) (epaw.org)

 

[6] Obert M. May, windturbinesyndrome.com

 

[7] cesmeplatformu.org/ruzgar-turbini-gurultusu-…

 

[8] Özkaya M. G.2008. Variyenli H. İ., Ucar, S., Rüzgar Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Kayseri İli İçin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 29, sayı 1, s.1-20.

 

[9].ruzgarenerjisi.com.tr/10-4-ruzgar-enerji-santrallerinde-yaban-hayati-ve-ornitoloji-kus-etkilesimi/

 

[10]..ruzgarenerjisi.com.tr/bolum-10-ruzgar-enerji-santrallerinin-cevresel-etkileri/

 

EN 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım A. Ş.ÇED başvuru dosyası-6.4.2022

 

 

 

MİLAS-KARPUZLU İLÇELERİ BEŞBÜYÜK DAĞI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ – RES ÇEVRESEL ETKİLERİ yazısı ilk önce Bodrum Güncel Haber üzerinde ortaya çıktı.

KAYNAK: Bodrum Güncel Haber
MİLAS-KARPUZLU İLÇELERİ BEŞBÜYÜK DAĞI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ – RES ÇEVRESEL ETKİLERİ
Haber içerikleri tamamen kaynağa aittir. Lütfen kaynak siteyi ziyaret etmeyi unutmayınız.

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Son Yazılar
Son Yorumlar
Konumumuz

Adres
123 Ana cadde
İstanbul, 34000

Saatler
Pazartesi–Cuma: 9:00–17:00
Cumartesi ve Pazar: 11:00–15:00

Arşivler
Kategoriler
Meta